mcu_logo
Home>Office


NameTitleJob

Secretary
Administrative
鄭文茵 Wen-Yin Cheng
(03)350-7001 #3318

Teaching Assistant Computer maintenance
邱觀彥 Guan-Yan Qiu
(03)350-7001 #3528
Teaching Assistant Research activities
孫瑋鎂 Wei-Mei Sun
(03)350-7001 #3323